Импланти Superline

Имплантатната система Superline е най-новият продукт на производителя на зъбни импланти Dentium от Република Южна Корея. Компанията е основана от д-р Сунг-Мин Чунг през 2000 година и към настоящия момент е вторият по обем продажби производител на зъбни импланти от Южна Корея. Най-големият производител в страната е Osstem, следван от Dentium; на трето място са Maxigen, а на четвърто - Neobiotech.

Компанията Dentium произвежда едночастови и двучастови зъбни импланти. Едночастовите импланти са под търговска марка Slim Line, а двучастовите - са три серии -Simple Line, Implantium и Superline. Двете серии Implantium и Simple Line са по-стари, но се произвеждат и компанията няма планове да прекратява производството им, тъй като много дентални лекари по света имат някои специфични изисквания и ги предпочитат в някои клинични ситуации. Имплантите Superline са с конична форма в апикалната област и цилиндрична форма в областта на тялото; в областта на имплантатната шийка имат едно разширение, което е едно от предимствата им. Това разширение прави имплантите Superline особено подходящи за поставяне при необходимост от повдигане на синусовия под - имплантът се завинтва в една рехава кост, при което въртящият момент е нисък. В последната 1/4, в областта на шиечното разширение, имплантът се затяга, въртящият момент се увеличава и първичната стабилност се увеичава. Освен това въпросното шиечно разширение предпазва импланта от попадане навътре в синуса в краниална посока, което представлява едно от най-неприятните усложнения при операциите за повдигане на синусовия под.

Зъбни импланти от серията Superline с фиксирани върху тях ангулирани имплантатни надстройки. На схемата добре се вижда характерната форма на зъбния имплант - заоблен апекс с конична форма, цилиндрично тяло и разширена имплантатна шийка. По-старите серии имплантатни надстройки бяха с покритие от титанов нитрид - жълтеникаво на цвят, докато при по-новите серии такова покритие липсва. Те са сребристи на цвят, с полирана метална повърхност. Правите имплантатни надстройки се предлагат във вариант с и без фабричен праг; ангулираните надстройки се предлагат единствено във вариант без праг. Според производителя при поставяне на ангулирана имплантатна надстройка никога няма меки тъкани на едно и също ниво в областта на имплантатната шийка - винаги откъм вестибуларно зъбният венец е на по-ниско ниво и това налага оформянето на индивидуална препарационна граница на различно ниво. Поради това за улеснение на зъболекари и зъботехници ангулираните имплантатни надстройки се предлагат само с безпрагова препарационна граница. Разбира се, изключително много дентални лекари в България предпочитат да изработват корони с безпрагова препарационна граница, включително и върху импланти; това обаче е удачно повече върху естествени зъби, докато в областта на имплантологията безпраговата препарационна граница е предпоставка за провал в дългосрочен план. Повече информация по този въпрос прочетете тук...